Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
501/kz-1507/2017 poniżej 135.000 euro 15851000-8 przetarg nieograniczony - dostawa produktów mącznych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.11.2017 godz. 10:30 więcej »
491/kz-1484/2017 poniżej 135.000 euro CPV 15112100-7 CPV 15131000-5 CPV 15111100-0, 15113000-3 CPV 15131700-2 przetarg nieograniczony - dostawa świeżych części drobiowych, konserw mięsnych, wołowiny i wieprzowiny, przetworów mięsnych dla Szkoły Policji w Pile ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 28-11-2017 07.11.2017 godz. 10:30 więcej »
490/kz1483/2017 poniżej 135.000 euro 15811000-6, 15812000-3 Informacja o wyniku postępowania 17-11-2017 - dostawa pieczywa, wyrobów ciastkarskich i ciast 26.10.2017 godz. 10:30 więcej »
484/1467/2017 poniżej 135.000 euro CPV 15551000-5, 15551500-0 CPV 15530000-2, 15431100-9 15543000-6 CPV 15543000-6 CPV 15510000-6, 15542100-0 przetarg nieograniczony dostawa produktów mleczarskich dla Szkoły Policji w Pile . Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500062131 19.10.2017 godz. 10:30 więcej »
323/kz-939/2017 poniżej 135.000 euro 15310000-5 dostawa konserw mięsnych - przetarg nieograniczony 05.07.2017 godz. 10:30 więcej »
298/kz-882/2017 poniżej 135.000 euro 15851000-8, 15200000-0, 15310000-5 przetarg nieograniczony - dostawa świeżych wyrobów mącznych, ryby świeżych i konserwowych, konserw mięsnych dla Szkoły Policji w Pile Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13.06.2017 więcej »
286/kz-782/2017 poniżej 135.000 euro 03220000-9, 03222200-5, 03212100-1, 03222320-2 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07.06.2017, godz. 10:30 więcej »
282/kz-774/2017 poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45300000-0 przetarg nieograniczony - remont części segmentu D (2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.06.2017 godz. 10:30 więcej »
268/kz-737/2017 poniżej 135.000 euro 15851100-9, 15870000-7, 15612100-2, 03211300-6, 15841000-5, 03222115-2, 15863200-7, 15331170-9, 15331400-1, 15332400-8 przetarg nieograniczony - dostawa MAKARONU, PRZYPRAW I PRZYPRAW KORZENNYCH, RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH, WARZYW I OWOCÓW MROŻONYCH, WARZYW I OWOCÓW KONSERWOWANYCH dla Szkoły Policji w Pile 31.05.2017 więcej »
249/kz-713/2017 poniżej 5.225.000 euro 45453000-7 przetarg nieograniczony - remont pomieszczeń dydaktycznych - zmiana do ogłoszenia 01-06-2017 godz. 10:30 więcej »
 

Wybierz Strony