Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
169/WZ-807/2019 powyżej 144.000 euro 09310000-5 Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile, Szkoły Policji w Słupsku i Szkoły Policji w Katowicach 06.05.2019 godz. 10:30 więcej »
155/WZ-738/2019 powyżej 144.000 euro 09310000-5 Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile, Szkoły Policji w Słupsku i Szkoły Policji w Katowicach 29.04.2019 godz. 10:30 więcej »
162/WZ-768/2019 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45300000-0 Przetarg nieograniczony: Remont części segmentu A budynku głównego Szkoły Policji w Pile 10.04.2019 godz. 10:30 więcej »
112/WZ-545/2019 poniżej 5.548.000 euro 45452000-0, 45262700-8 Przetarg nieograniczony: Przebudowa segmentów B, C, D1 i klatki nr 3 budynku głównego Szkoły Policji w Pile oraz odnowienie elewacji 26.03.2019 godz. 10:30 więcej »
42/WZ-186/2019 poniżej 144.000 euro 15851000-8 Przetarg nieograniczony: Dostawa świeżych produktów mącznych dla Szkoły Policji w Pile 13.03.2019 godz. 10:30 więcej »
117/WZ-560/2019 poniżej 144.000 euro 15331170-9 Przetarg nieograniczony: Dostawa warzyw i owoców mrożonych dla Szkoły Policji w Pile 11.03.2019 godz. 10:30 więcej »
106/WZ-514/2019 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45300000-0 Przetarg nieograniczony: Remont części segmentu „A” budynku głównego Szkoły Policji w Pile. 18.03.2019 r. godz. 10:30 więcej »
46/WZ-190/2019 poniżej 144.000 euro 15200000-0 Przetarg nieograniczony: Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych 01.03.2019 godz. 10:30 więcej »
45/WZ-189/2019 poniżej 144.000 euro 15331170-9 Przetarg nieograniczony: Dostawa warzyw i owoców mrożonych 28.02.2019 godz. 10:30 więcej »
22/WZ-90/2019 powyżej 144.000 euro 39100000-3 Przetarg nieograniczony: Dostawa wraz z montażem mebli do budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile 21.03.2019 godz. 10:00 więcej »