Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
660/JZ-48/2019 poniżej 144.000 euro 39150000-8, 39711130-9, 42995000-7, 30191400-8, 39717100-2, 31521100-5, 39136000-4, 31154000-0, 30237280-5, 32420000-3 Przetarg nieograniczony: 1) Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniu przy sali dydaktycznej w budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile; 2) Dostawa sprzętu AGD i RTV do budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły policji w Pile; 3) Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS; 4) Dostawa przełączników sieciowych. 06.12.2019 godz. 10:30 więcej »
601/JZ-36/2019 poniżej 144.000 euro 71247000-1 Przetarg nieograniczony: Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa segmentów B, C, D1 i klatki nr 3 budynku głównego Szkoły Policji w Pile oraz odnowienie elewacji” 22.11.2019 godz. 10:30 więcej »
562/JZ-31/2019 poniżej 5.548.000 euro 45110000-1, 45262321-7, 45262512-3, 45111100-9, 45421152-4, 45262321-7, 45421131-1, 45421146-9, 45430000-0, 45410000-4, 45442100-8, 45310000-3, 45330000-9, 45260000-7 Roboty budowlane dla nw. zadań remontowych pn. 1) Remont holu oraz klatki schodowej w segmencie F przy sali konferencyjnej w budynku głównym Szkoły Policji w Pile 2) Remont pomieszczeń biurowych w segmencie E1 w budynku głównym Szkoły Policji w Pile 3) Remont dachu w budynku głównym Szkoły Policji w Pile 20.11.2019 godz. 10:30 więcej »
525/JZ-22/2019 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45300000-0 Przetarg nieograniczony: Przebudowa segmentów B, C, D1 i klatki nr 3 budynku głównego Szkoły Policji w Pile oraz odnowienie elewacji 31.10.2019 godz. 10:30 więcej »
394/WZ-1814/2019 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45300000-0 Przetarg nieograniczony: Remont części "A" budynku głównego Szkoły Policji w Pile 12.08.2019 godz. 10:30 więcej »
389/WZ-1798/2019 poniżej 144.000 euro 39710000-2, 31521100-5, 32344200-8, 32324600-6, 30200000-1, 39510000-0 Przetarg nieograniczony: Dostawa sprzętu AGD i RTV oraz tekstyliów do budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile. 01.08.2019 godz. 10:30 więcej »
373/WZ-1741/2019 poniżej 5.548.000 euro 45452000-0, 45262700-8 Przetarg nieograniczony: Przebudowa segmentów B, C, D1 i klatki nr 3 budynku głównego Szkoły Policji w Pile oraz odnowienie elewacji 05.08.2019 r. godz. 10:30 więcej »
323/WZ-1477/2019 poniżej 144.000 euro 39710000-2, 31521100-5, 32344200-8, 32324600-6, 30200000-1, 39510000-0 Przetarg nieograniczony: Dostawa sprzętu AGD i RTV oraz tekstyliów do budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile 23.07.2019 godz. 10:30 więcej »
354/WZ-1660/2019 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45300000-0 Przetarg nieograniczony: Remont części segmentu A budynku głównego Szkoły Policji w Pile 22.07.2019 godz. 10:30 więcej »
331/WZ-1491/2019 poniżej 144.000 euro 15870000-7, 15800000-6, 15331400-1 Przetarg nieograniczony: Dostawa przypraw, warzyw i owoców konserwowanych oraz różnych produktów spożywczych dla Szkoły Policji w Pile 05.07.2019 godz. 10:30 więcej »
 

Wybierz Strony