Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
411/JZ-165/2021 powyżej 139.000 euro 15500000-3 Przetarg nieograniczony: Dostawy produktów mleczarskich 13.12.2021 godz. 11:00 więcej »
240JZ-140/2021 poniżej 139.000 euro 32000000-3 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawa wyposażenia multimedialnego do sal dydaktycznych oraz bloku oględzinowego budynku głównego Szkoły Policji w Pile 17.09.2021 r. godz. 11.00 więcej »
201/JZ-111/2021 poniżej 139.000 euro 09310000-5 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile 24.08.2021 godz. 11:00 więcej »
156/JZ-85/2021 powyżej 139.000 euro 39111100-4 39121100-7 39141300-5 44411300-7 42131400-0 39131000-9 39136000-4 39141100-3 39151200-7 Przetarg nieograniczony: Dostawa mebli do pomieszczeń Sekcji Teleinformatyki w segmencie E1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile 13.08.2021 r. godz. 11:00 więcej »
157/JZ-89/2021 poniżej 5.350.000 euro 45110000-1 45000000-7 45342000-6 Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Policji w Pile 26.07.2021 r. godz. 11:00 więcej »
139/JZ-66/2021 powyżej 139.000 euro 39111100-4 39121100-7 39141300-5 44411300-7 42131400-0 39131000-9 39121200-8 39112000-0 39136000-4 39141000-2 39121200-8 39141300-5 39141100-3 39141300-5 39151200-7 Przetarg nieograniczony: Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych i socjalnych w segmentach A, E i E1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile 06.08.2021 godz. 11:00 więcej »
138/JZ-65/2021 poniżej 139.000 euro 15800000-6 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy różnych produktów spożywczych 05.07.2021 godz. 11:00 więcej »
137/JZ-64/2021 poniżej 139.000 euro 15200000-0 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy ryb przetworzonych i konserwowych 05.07.2021 godz. 11:00 więcej »
105/JZ-54/2021 poniżej 139.000 euro 15113000-3, 15111000-9 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego do Szkoły Policji w Pile. 17.06.2021 r. godz. 11.00 więcej »
91/JZ-50/2021 powyżej 139.000 euro 39100000-3 39110000-6 39113600-3 39121100-7 39121200-8 39141300-5 39150000-8 39153000-9 39180000-7 39151200-7 Przetarg nieograniczony: Dostawa mebli do sal dydaktycznych oraz bloku oględzinowego budynku głównego Szkoły Policji w Pile 07.07.2021 godz. 11:00 więcej »
 
Powrót na górę strony