Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
317/WZ-1456/2019 poniżej 144.000 euro 09310000-5 Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile 27.06.2019 godz. 10:30 więcej »
278/WZ-1291/2019 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45300000-0 Remont części segmentu "A" budynku głównego Szkoły Policji w Pile 18.06.2019 godz. 10:30 więcej »
245/WZ-1166/2019 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45300000-0 Przetarg nieograniczony: Remont części segmentu A budynku głównego Szkoły Policji w Pile 27.05.2019 godz. 10:30 więcej »
238/WZ-1127/2019 powyżej 144.000 euro 09310000-5 Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile, Szkoły Policji w Słupsku i Szkoły Policji w Katowicach 11.06.2019 godz. 10:30 więcej »
200/WZ-958/2019 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45300000-0 Przetarg nieograniczony: Remont części segmentu A budynku głównego Szkoły Policji w Pile 07.05.2019 godz. 10:30 więcej »
169/WZ-807/2019 powyżej 144.000 euro 09310000-5 Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile, Szkoły Policji w Słupsku i Szkoły Policji w Katowicach 06.05.2019 godz. 10:30 więcej »
155/WZ-738/2019 powyżej 144.000 euro 09310000-5 Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile, Szkoły Policji w Słupsku i Szkoły Policji w Katowicach 29.04.2019 godz. 10:30 więcej »
162/WZ-768/2019 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45300000-0 Przetarg nieograniczony: Remont części segmentu A budynku głównego Szkoły Policji w Pile 10.04.2019 godz. 10:30 więcej »
112/WZ-545/2019 poniżej 5.548.000 euro 45452000-0, 45262700-8 Przetarg nieograniczony: Przebudowa segmentów B, C, D1 i klatki nr 3 budynku głównego Szkoły Policji w Pile oraz odnowienie elewacji 26.03.2019 godz. 10:30 więcej »
42/WZ-186/2019 poniżej 144.000 euro 15851000-8 Przetarg nieograniczony: Dostawa świeżych produktów mącznych dla Szkoły Policji w Pile 13.03.2019 godz. 10:30 więcej »
 

Wybierz Strony