86/JZ-46/2021 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 25.05.2021
Termin składania ofert: 02.06.2021 godz. 11:00
CPV: 15500000-3
Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy produktów mleczarskich

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/462742