Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Remont pomieszczenia dydaktycznego (barak symulacyjny) na terenie Szkoły Policji w Pile poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45330000-9 20.09.2016 godz. 10:30 więcej »
 

Wybierz Strony