Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
dostawa wołowiny, wieprzowiny, przetworów mięsnych oraz świeżego drobiu do Szkoły Policji w Pile postępowanie podzielone na 3 zadania 08.11.2016 godz. 10:30 więcej »
Przebudowa budynku głównego Szkoły – remont segmentu „D” Szkoły Policji w Pile” poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45300000-0 20.10.2016 godz. 10:30 więcej »
Remont pomieszczenia dydaktycznego - barak symulacyjny poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45330000-9 06.10.2016 godz. 10:30 więcej »
Remont pomieszczenia dydaktycznego (barak symulacyjny) na terenie Szkoły Policji w Pile poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45330000-9 20.09.2016 godz. 10:30 więcej »
 

Wybierz Strony