Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
77/JZ-61/2022 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 15500000-3 Przetarg nieograniczony: Dostawy produktów mleczarskich 04.05.2022 godz. 11:00 więcej »
54/JZ-51/2022 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 15100000-9, 15131130-5, 15113000-3, 15111100-0, 15112000-6 Przetarg nieograniczony: Dostawy wędlin i mięsa 20.04.2022 godz. 11:00 więcej »
53/JZ-50/2022 poniżej 140000 euro 15800000-0 Postępowanie w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 2: Dostawy różnych produktów spożywczych 22.03.2022 godz. 11:00 więcej »
10/JZ-19/2022 poniżej 140000 euro 09300000-2, 09310000-5 Postępowanie w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 2: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile 01.02.2022 godz. 10:00 więcej »
1/JZ-2/2022 poniżej 140000 euro 34114200-1 Postępowanie w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp w sprawie dostawy pojazdu typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany 13.01.2022 godz. 11:00 więcej »
607/JZ-199/2021 poniżej 139.000 euro 34114200-1 Postępowanie w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp w sprawie dostawy pojazdu typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany 03.01.2022 godz. 11:00 więcej »
513/JZ-182/2021 poniżej 139.000 euro 03220000-9 Tryb podstawowy: Dostawy warzyw i owoców świeżych 20.12.2021 godz. 11.00 więcej »
512/JZ-181/2021 poniżej 139.000 euro 15810000-9 Tryb podstawowy: Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych 16.12.2021 r. godz. 11:00 więcej »
457/JZ-173/2021 powyżej 139.000 euro 15110000-2, 15131130-5, 15113000-3, 15111100-0, 15112000-6 Przetarg nieograniczony: Dostawy wędlin i mięsa 28.12.2021 godz. 11:00 więcej »
424/JZ-168/2021 poniżej 139.000 euro 34114200-1 Postępowanie w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp w sprawie dostawy pojazdu typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany 29.11.2021 r. godz. 11.00 więcej »
 
Powrót na górę strony