91/JZ-50/2021 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 04.06.2021
Termin składania ofert: 07.07.2021 godz. 11:00
CPV: 39100000-3 39110000-6 39113600-3 39121100-7 39121200-8 39141300-5 39150000-8 39153000-9 39180000-7 39151200-7
Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa mebli do sal dydaktycznych oraz bloku oględzinowego budynku głównego Szkoły Policji w Pile

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/466643