139/JZ-66/2021 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 06.07.2021
Termin składania ofert: 06.08.2021 godz. 11:00
CPV: 39111100-4 39121100-7 39141300-5 44411300-7 42131400-0 39131000-9 39121200-8 39112000-0 39136000-4 39141000-2 39121200-8 39141300-5 39141100-3 39141300-5 39151200-7
Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych i socjalnych w segmentach A, E i E1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/480260