Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
86/JZ-46/2021 poniżej 139.000 euro 15500000-3 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy produktów mleczarskich 02.06.2021 godz. 11:00 więcej »
68/JZ-35/2021 poniżej 139.000 euro 15810000-9 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych 21.05.2021 godz. 11:00 więcej »
63/JZ-32/2021 powyżej 139.000 euro 39100000-3 Przetarg nieograniczony: Dostawy mebli do pokoi słuchaczy oraz innych pomieszczeń na kompaniach w segmentach A i C1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile 10.06.2021 godz. 11:00 więcej »
65/JZ-34/2021 poniżej 139.000 euro 15112100-7, 15100000-9 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy mięsa drobiowego i wędlin 17.05.2021 godz. 11:00 więcej »
64/JZ-33/2021 poniżej 139.000 euro 03220000-9 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy warzyw i owoców świeżych 13.05.2021 godz. 11:00 więcej »
48/JZ-22/2021 poniżej 139.000 euro 15113000-3 15111100-0 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego 09.04.2021 godz. 11:00 więcej »
558/JZ-188/2020 poniżej 139.000 euro 71247000-1 Przetarg nieograniczony: Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa segmentów A, E, E1 oraz C1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile” 17.12.2020 godz. 10:30 więcej »
428/JZ-156/2020 poniżej 139.000 euro 03220000-9 Przetarg nieograniczony: Dostawy warzyw i owoców świeżych 10.12.2020 godz. 10:30 więcej »
524/JZ-179/2020 poniżej 139.000 euro 15100000-9, 15111000-9, 15113000-3 Przetarg nieograniczony: Dostawy mięsa wołowego i wieprzowego oraz przetworów mięsnych (wędlin) 09.12.2020 godz. 10:30 więcej »
514/JZ-173/2020 poniżej 139.000 euro 71247000-1 Przetarg nieograniczony: Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa segmentów A, E, E1 oraz C1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile” 07.12.2020 godz. 10:30 więcej »
 
Powrót na górę strony