Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
495/kz1523/2016 poniżej 135.000 euro 15811000-6, 15812000-3 przetarg nieograniczony - dostawa pieczywa, wyrobów ciastkarskich i ciast 22.11.2016 godz. 10:30 więcej »
zmiana terminu składania ofert poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45300000-0 przetarg nieograniczony - REMONT CZĘŚCI SEGMENTU D BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY POLICJI W PILE - 28.11.2016 godz. 10:30 więcej »
471/kz-1397/2016 CPV 15530000-2, 15431100-9 15543000-6 CPV 15510000-6, 15542100-0 CPV 15543000-6 CPV 15551000-5, 15551500-0 Dostawa produktów mleczarskich dla Szkoły Policji w Pile Zadanie podzielone na 4 części. 10-11-2016 godz. 10:30 więcej »
dostawa wołowiny, wieprzowiny, przetworów mięsnych oraz świeżego drobiu do Szkoły Policji w Pile postępowanie podzielone na 3 zadania 08.11.2016 godz. 10:30 więcej »
Przebudowa budynku głównego Szkoły – remont segmentu „D” Szkoły Policji w Pile” poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45300000-0 20.10.2016 godz. 10:30 więcej »
Remont pomieszczenia dydaktycznego - barak symulacyjny poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45330000-9 06.10.2016 godz. 10:30 więcej »
Remont pomieszczenia dydaktycznego (barak symulacyjny) na terenie Szkoły Policji w Pile poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45330000-9 20.09.2016 godz. 10:30 więcej »
 
Powrót na górę strony