501/kz-1507/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

501/kz-1507/2017

Publikacja: Data publikacji 02.11.2017
Termin składania ofert: 14.11.2017 godz. 10:30
CPV: 15851000-8
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

przetarg nieograniczony - dostawa produktów mącznych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia