286/kz-782/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 29.05.2017
Termin składania ofert: 07.06.2017, godz. 10:30
CPV: 03220000-9, 03222200-5, 03212100-1, 03222320-2
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia