484/1467/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 11.10.2017
Termin składania ofert: 19.10.2017 godz. 10:30
CPV: CPV 15551000-5, 15551500-0 CPV 15530000-2, 15431100-9 15543000-6 CPV 15543000-6 CPV 15510000-6, 15542100-0
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

przetarg nieograniczony dostawa produktów mleczarskich dla Szkoły Policji w Pile . Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500062131

Przeatrg nieograniczony dostawa produktów mleczarskich dla Szkoły Policji w Pile