490/kz1483/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 12.10.2017
Termin składania ofert: 26.10.2017 godz. 10:30
CPV: 15811000-6, 15812000-3
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Informacja o wyniku postępowania 17-11-2017 - dostawa pieczywa, wyrobów ciastkarskich i ciast