298/kz-882/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 02.06.2017
Termin składania ofert: 13.06.2017
CPV: 15851000-8, 15200000-0, 15310000-5
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

przetarg nieograniczony - dostawa świeżych wyrobów mącznych, ryby świeżych i konserwowych, konserw mięsnych dla Szkoły Policji w Pile Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia