491/kz-1484/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

491/kz-1484/2017

Publikacja: Data publikacji 17.10.2017
Termin składania ofert: 07.11.2017 godz. 10:30
CPV: CPV 15112100-7 CPV 15131000-5 CPV 15111100-0, 15113000-3 CPV 15131700-2
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

przetarg nieograniczony - dostawa świeżych części drobiowych, konserw mięsnych, wołowiny i wieprzowiny, przetworów mięsnych dla Szkoły Policji w Pile ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 28-11-2017