282/kz-774/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 26.05.2017
Termin składania ofert: 12.06.2017 godz. 10:30
CPV: 45000000-7, 45300000-0
Wartość zamówienia: poniżej 5.225.000 euro

przetarg nieograniczony - remont części segmentu D (2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia