323/kz-939/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 27.06.2017
Termin składania ofert: 05.07.2017 godz. 10:30
CPV: 15310000-5
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

dostawa konserw mięsnych - przetarg nieograniczony