300/WZ-1372/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

300/WZ-1372/2019

Publikacja: Data publikacji 18.06.2019
Termin składania ofert: 26.06.2019 godz. 10:30
CPV: 15112100-7, 15111000-9
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa świeżych części drobiowych, mięsa wołowego i wieprzowego dla Szkoły Policji w Pile