Pracownia analityczna w pilskiej Szkole Policji

Współpraca przedstawicieli Wydziału Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji oraz Szkoły Policji w Pile zaowocowała uruchomieniem w dniu 9 marca 2022 r. komputerowej pracowni do analizy dużych zbiorów danych.

Powstanie pracowni jest efektem współpracy przy realizacji projektu „Budowa systemu wymiany i analizy informacji BIG DATA w szczególności przepływów finansowych" nr projektu: PL/2020/PR/0095 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pracownia została wyposażona w 25 wysokowydajnych stanowisk komputerowych umożliwiających kursantom wykonywanie samodzielnych ćwiczeń (laboratoriów), urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik, ekran, nagłośnienie, prezenter oraz wizualizer stacjonarny.

Pomieszczenie nowej pracowni komputerowej w Szkole Policji w Pile do analizy dużych baz danych

Będzie wykorzystywana do kształcenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji oraz przedstawicieli innych instytucji krajowych np. Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratura do obowiązków, których należy zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości w zakresie obsługi systemu BIG DATA do analizy przepływów finansowych oraz innych narzędzi do analizy informacji np. Systemu Informacji Operacyjnych II, LINK, KSIP itp.

Możliwości nowo otwartej sali mogli już wykorzystać uczestnicy warsztatów dotyczących zwalczania przestępczości narkotykowej podczas zajęć związanych z kryptowalutami.

http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/aktualnosci/2022/108882,Warsztaty-dot-zwalczania-przestepczosci-narkotykowej.html

 

ZK/WP

  • Szyld z informacją o źródłach sfinansowania nowej pracowni komputerowej w Szkole Policji w Pile
  • Stanowisko komputerowe w nowej pracowni komputerowej w Szkole Policji w Pile
  • Pomieszczenie nowej pracowni komputerowej – widok z tyłu sali, widoczne stanowiska komputerowe, tablica ścienna
Powrót na górę strony