Warsztaty dot. zwalczania przestępczości narkotykowej

Szkoła Policji w Pile gościła w dniach 8-11 marca 2022 r. uczestników Warsztatów dot. zwalczania przestępczości narkotykowej prowadzonej przy wykorzystaniu Internetu oraz podmiotów gospodarczych oferujących usługi kurierskie.

To kilkudniowe przedsięwzięcie, które zorganizował Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zgromadziło ponad stu przedstawicieli różnych instytucji, m.in. z Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, komend wojewódzkich Policji, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Izby Gospodarczej Block Chain, Prokuratury Krajowej, Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i Gliwicach oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Warsztaty zostały podzielone na kilka paneli, w ramach których omówione zostały różnorodne zagadnienia poświęcone głównej tematyce, m.in. diagnoza przestępczości narkotykowej, modus operandi sprawców przykładowych spraw operacyjnych, kryptowaluty  jako przedmiot poręczenia i zabezpieczenia majątkowego, procesowe i pozaprocesowe wykorzystanie materiału dowodowego.

Grupa osób siedząca w sali komputerowej oraz prowadzący zajęcia wykładowca.

Poza zajęciami stricte teoretycznymi, polegającymi na omówieniu zagadnień przez doświadczonych przedstawicieli ww. podmiotów, w ramach warsztatów zostały przeprowadzone zajęcia praktyczne z wykorzystaniem systemów informatycznych. Podczas tych zajęć, uczestnicy mieli okazję m.in. ustalić składniki majątkowe w ramach współpracy krajowej i zagranicznej lub przeprowadzić symulację śledztwa finansowego prowadzonego w oparciu o portfel elektroniczny.

Warsztaty zakończyły się sformułowaniem wniosków uczestników, które będą pomocne podczas realizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć, a także mogą zostać wykorzystane w służbie.

  • Uczestnicy warsztatów podczas wykładu w Auli Szkoły Policji w Pile.
  • Uczestnicy warsztatów podczas wykładu w Auli Szkoły Policji w Pile.
  • Uczestnicy warsztatów w trakcie ćwiczeń w sali komputerowej Szkoły.
  • Uczestnicy warsztatów w trakcie zajęć praktycznych w sali komputerowej Szkoły.
Powrót na górę strony