317/WZ-1456/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

317/WZ-1456/2019

Publikacja: Data publikacji 18.06.2019
Termin składania ofert: 27.06.2019 godz. 10:30
CPV: 09310000-5
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile