278/WZ-1291/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

278/WZ-1291/2019

Publikacja: Data publikacji 30.05.2019
Termin składania ofert: 18.06.2019 godz. 10:30
CPV: 45000000-7, 45300000-0
Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Remont części segmentu "A" budynku głównego Szkoły Policji w Pile