Praktyczna współpraca z ZST - Porozumienia o współpracy - Szkoła Policji w Pile

Porozumienia o współpracy

Praktyczna współpraca z ZST

Data publikacji 25.01.2013

Z Zespołem Szkół Technicznych im. Stanisława Lema współpracujemy od ponad 5 lat. W ciągu tego czasu uczniowie klas o profilu policyjnym ...

Praktyczna współpraca z ZST Z Zespołem Szkół Technicznych im. Stanisława Lema współpracujemy od ponad 5 lat. W ciągu tego czasu uczniowie klas o profilu policyjnym odwiedzili naszą Szkołę, dowiadując się wiele o specyfice pracy polskiej Policji oraz wysłuchali koncertu szkolnego zespołu AWANS. My także odwiedziliśmy ich podczas obozu sprawnościowego. Warto również dodać, że młodzież ze skwierzyńskiego ZST startuje także w Turnieju Klas Policyjnych i doskonale radzi sobie na egzaminach dotyczących kulis policyjnego rzemiosła.
Nasza współpraca ma więc praktyczny wymiar, a dodatkowo wzmocniło ją jeszcze porozumienie podpisane 27 kwietnia 2012 r. przez komendanta Szkoły insp. Jerzego Powieckiego i dyrektor ZST w Skwierzynie Bożenę Kaśków.
Na mocy porozumienia nasza Szkoła objęła honorowy patronat nad realizacją programu „Szkolenie policyjne w technikum administracji z rozwiniętym modułem przedmiotów policyjno-prawnych”. Pilska Szkoła Policji będzie służyła pomocą merytoryczną i dydaktyczną, udzielając porad i wskazówek realizującym ww. program. Umożliwimy także uczniom objętym programem zapoznanie się z systemem szkolenia policjantów i bazą dydaktyczną Szkoły. Przedstawiciele stron porozumienia będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, seminariach, badaniach oraz innych, realizowanych przez siebie, formach dydaktyczno-pedagogicznych.

autor: Anna Fons

(30.04.12)