Szkolenie policjantów

Zakres szkolenia

Szkoła Policji w Pile, będąca jedyną w kraju placówką kształcąca policjantów służby kryminalnej, ma w swojej ofercie dydaktycznej szereg szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego tej grupy policjantów. Począwszy od kursów specjalistycznych dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze i wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze, poprzez kursy dla techników kryminalistyki, dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi, na kursach specjalistycznych z zakresu taktyk i technik przesłuchań metodą FBI kończąc.


Przygotowano także szereg kursów, które przygotowują funkcjonariuszy realizujących zadania na stanowiskach wymagających bardziej zaawansowanej wiedzy i umiejętności zawodowych. Za przykład niech posłużą kursy specjalistyczne w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu, kursy z zakresu wykonywania czynności w obszarze poszukiwań osób zaginionych, kursy dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, czy kursy specjalistyczne dla rzeczników dyscyplinarnych.
W ramach realizowanych kursów specjalistycznych, policjanci doskonalą również umiejętności strzeleckie oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Powrót na górę strony