E-biblioteka

Podstawowe czynności techniczno - kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia

Data publikacji 27.03.2015

Leszek Koźmiński, Wojciech Miś, Leszek SzplitPodstawowe czynności techniczno - kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia

Przedmiotowe opracowanie w przystępny i przejrzysty sposób przybliża problematykę wykonywania podstawowych czynności techniczno - kryminalistycznych podczas oględzin miejsca zdarzenia. Zawarte w nim treści uwzględniają aktualny stan prawny. Liczne przykłady, zdjęcia i grafiki ułatwiają czytelnikowi zrozumienie przekazywanych informacji.Opracowanie jest przydatne słuchaczom szkoleń zawodowych podstawowych oraz kursów specjalistycznych operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych.

Szkoła Policji w Pile, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2015, ss. 70