Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej - E-biblioteka - Szkoła Policji w Pile

E-biblioteka

Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej

Data publikacji 21.11.2014

Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z innego rodzaju odpowiedzialnością o charakterze represyjnym w służbach mundurowych, pod red. Bartłomieja Wróblewskiego, Piotra Jóźwiaka i Krzysztofa Opalińskiego

„Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z innego rodzaju odpowiedzialnością o charakterze represyjnym w służbach mundurowych” - to tytuł kolejnej, czwartej już publikacji będącej pokłosiem seminarium poświęconego odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych, które odbyło się 7 listopada ubiegłego roku w Szkole Policji w Pile.
W seminarium wzięło udział ponad 80 osób, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Sądu Najwyższego, środowisk naukowych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i jednostek organizacyjnych Policji - ekspertów, teoretyków i praktyków.
Podczas obrad prelegenci poruszali wiele interesujących zagadnień dot. postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych, w szczególności w aspekcie zbiegu odpowiedzialności. Wymieniano się spostrzeżeniami i doświadczeniami dot. prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz aktualnego stanu orzecznictwa w tym zakresie. Odzwierciedleniem poruszanych podczas seminarium treści jest niniejsza publikacja.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2014 rok, wyd. I, ss. 111.