Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych - E-biblioteka - Szkoła Policji w Pile

E-biblioteka

Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych

Data publikacji 26.11.2013

Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych

Mamy przyjemność zaprezentować nową pozycję literatury zawodowej pt. Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, wydaną pod red. Piotra Jóźwiaka i Krzysztofa Opalińskiego. Jest to kolejna publikacja z serii Biblioteczka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego. Pozycja ta stanowi podsumowanie odbytego w dniu 14 grudnia 2012 roku w Szkole Policji w Pile III seminarium pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych.
Wydana publikacja zawiera przygotowane przez uczestników i wygłoszone wystąpienia. Celem opracowania jest zapoznanie szerszej grupy czytelników z omawianymi treściami, zaprezentowanie wyników spotkania oraz zaproszenie do dalszej dyskusji nad tymi istotnymi zagadnieniami. Znaczenie niniejszej publikacji, jak i samego seminarium, wzmacnia fakt, że w skład komitetu naukowego weszli wybitni znawcy problematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej, jak prof. zw. dr hab. Andrzej J. Szwarc, organizator jednej z pierwszych w Polsce konferencji poświeconych odpowiedzialności dyscyplinarnej, prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz oraz doc. dr Ireneusz Adamczak.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2013 rok, wyd. I, ss. 151.