Kontrola operacyjna - Nowości wydawnicze - Szkoła Policji w Pile

Nowości wydawnicze

Kontrola operacyjna

Data publikacji 02.10.2012

Jacek Słoński Kontrola operacyjna. Opracowanie w sposób przystępny przybliża problematykę związaną ze stosowaniem kontroli operacyjnej jako metody pracy operacyjnej, tj. pojęcie i podstawy prawne, czynności związane z wdrożeniem procedur kontroli operacyjnej, czas jej stosowania, dokumentowanie oraz następczą zgodę sądu.

Jacek Słoński Kontrola operacyjna. Opracowanie w sposób przystępny przybliża problematykę związaną ze stosowaniem kontroli operacyjnej jako metody pracy operacyjnej, tj. pojęcie i podstawy prawne, czynności związane z wdrożeniem procedur kontroli operacyjnej, czas jej stosowania, dokumentowanie oraz następczą zgodę sądu.

Jacek Słoński Kontrola operacyjna. Opracowanie w sposób przystępny przybliża problematykę związaną ze stosowaniem kontroli operacyjnej jako metody pracy operacyjnej, tj. pojęcie i podstawy prawne, czynności związane z wdrożeniem procedur kontroli operacyjnej, czas jej stosowania, dokumentowanie oraz następczą zgodę sądu.
Biorąc pod uwagę zakres tematyczny publikacji, bezpośrednio związany z pracą policjanta służby kryminalnej, jest ona adresowana do słuchaczy kursów specjalistycznych oraz policjantów z jednostek terenowych zajmujących się prowadzeniem pracy operacyjnej. Szczególnego podkreślenia wymaga aspekt praktyczny opracowania w postaci wzorów pism, mających zastosowanie przy wykorzystywaniu kontroli operacyjnej (m.in. wniosku wraz z uzasadnieniem o zarządzenie/przedłużenie kontroli operacyjnej, zarządzenia wraz z uzasadnieniem kontroli operacyjnej, notatki z przeprowadzonej kontroli operacyjnej) oraz schematów obrazujących istotę tej metody pracy operacyjnej.
Publikacja powstała przy współudziale policjantów z Wydziału ds. Zwalczania Korupcji Biura Kryminalnego KGP.

Szkoła Policji w Pile, Piła 2012