Przyjęcie informacji o przestępstwie - Nowości wydawnicze - Szkoła Policji w Pile

Nowości wydawnicze

Przyjęcie informacji o przestępstwie

Data publikacji 01.12.2011

Jolanta Curyło Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie sprawdzające. Odmowa wszczęcia postępowania. Wszczęcie postępowania przygotowawczego.. Niniejsze opracowanie stanowi pomoc w poznaniu wielu aktów prawnych i zrozumieniu, na ich podstawie, procedur postępowania karnego, w myśl których policjanci komórek dochodzeniowo-śledczych są zobligowani procedować przy takich czynnościach jak:

Jolanta Curyło Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie sprawdzające. Odmowa wszczęcia postępowania. Wszczęcie postępowania przygotowawczego.. Niniejsze opracowanie stanowi pomoc w poznaniu wielu aktów prawnych i zrozumieniu, na ich podstawie, procedur postępowania karnego, w myśl których policjanci komórek dochodzeniowo-śledczych są zobligowani procedować przy takich czynnościach jak:

Przyjęcie informacji o przestępstwie Jolanta Curyło Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie sprawdzające. Odmowa wszczęcia postępowania. Wszczęcie postępowania przygotowawczego.. Niniejsze opracowanie stanowi pomoc w poznaniu wielu aktów prawnych i zrozumieniu, na ich podstawie, procedur postępowania karnego, w myśl których policjanci komórek dochodzeniowo-śledczych są zobligowani procedować przy takich czynnościach jak: ? przyjęcie informacji o przestępstwach ściganych w trybie publicznoskargowym (z urzędu i na wniosek) i prywatnoskargowym, w zależności od ich źródeł oraz udokumentować i nadać dalszy bieg sprawie, ? czynności z pokrzywdzonymi, w celu zabezpieczenia ich interesów i praw oraz udzielania wszechstronnej pomocy faktycznej i prawnej, ? przeprowadzanie skutecznych postępowań sprawdzających, ? podejmowanie i kompleksowe realizowanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego; ? wszczęcie śledztwa/dochodzenia. Publikacja ma na celu przedstawienie wymienionych procedur w sposób przejrzysty, przystępny i uporządkowany. Materiał ten, ze względu na tematykę dochodzeniowo-śledczą, skierowany jest przede wszystkim do słuchaczy kursów specjalistycznych z zakresu specjalizacji dochodzeniowo-śledczej i słuchaczy kursów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej. Wybrane zagadnienia mogą być przeznaczone dla słuchaczy kursów zawodowych podstawowych, w takim zakresie, w jakim przewiduje to program szkolenia. W opracowaniu wykorzystano akty prawne, orzecznictwo sądowe i publikacje praktyków. Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2011, ss. 45