Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna

Szkoła Policji w Pile może się poszczycić nowoczesną bazą dydaktyczną.

W jej skład wchodzą pracownie ogólne, sale wykładowe, aula, sala konferencyjna oraz pracownie specjalistyczne, w tym techniki kryminalistycznej, fotografii, informatyczne, pierwszej pomocy, zwalczania narkomanii, sala wyszkolenia strzeleckiego, łączności i daktyloskopii. Jedna z pracowni informatycznych to pracownia internetowa, którą Szkoła otrzymała w ramach programu "Internet w Szkołach - Projekt Prezydenta RP" – jest ona intensywnie wykorzystywana przez słuchaczy także poza zajęciami. Pracownie wyposażone są w środki audiowizualne, umożliwiające realizację zajęć przy wykorzystaniu  nowoczesnych metod nauczania. Dużo uwagi przykładamy do praktycznych aspektów kształcenia słuchaczy – świadczy o tym wiele obiektów przeznaczonych do realizacji zajęć praktycznych i symulacyjnych. Są to pomieszczenia imitujące obiekty mieszkalne, handlowe i usługowe, służące m.in. do prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia, budynek służący doskonaleniu taktyki podejmowania interwencji w stosunku do osób znajdujących się w pomieszczeniach i pojazdach, dwie nowoczesne strzelnice (w budynku i odkryta), umożliwiające doskonalenie umiejętności strzeleckich w różnych warunkach przez cały rok oraz kompleks obiektów sportowych (hala sportowa, boiska, siłownie – w budynku i na zewnątrz). Nieodzownym elementem zaplecza dydaktycznego jest nowoczesna biblioteka, licząca ponad 48 tys. woluminów oraz przestronna czytelnia. Zbiory zawierają wydawnictwa m.in. z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji i działalności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, kryminalistyki, kryminologii, prawa, psychologii oraz socjologii.

 

Powrót na górę strony