Dotacja dla emerytów od Prezydenta Miasta - Koło SEiRP - Szkoła Policji w Pile

Koło SEiRP

Dotacja dla emerytów od Prezydenta Miasta

Data publikacji 12.05.2017

Prezydent Miasta Piły przyznał dotację w wysokości 2000 zł dla Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Szkole Policji w Pile na realizację zadania publicznego pt. „Senior aktywny uczestnik społeczeństwa - spotkanie integracyjno-rehabilitacyjne".

Umowę podpisali: Skarbnik Gminy Ewelina Ślugajska i Prezes Koła nr 1 Krzysztof Górka.