Ślady osmologiczne w śledczym badaniu miejsca zdarzenia

Ślady osmologiczne, choć czasem niedoceniane, mogą odgrywać kluczową rolę w procesie wykrywczym oraz w kryminalistycznym badaniu miejsca zdarzenia. W ramach szkolenia fakultatywnego dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, przeprowadzonego przez asp.szt. Kamila Doliwkę – technika kryminalistyki Zakładu Prawa i Kryminalistyki, omówiono szeroki zakres zagadnień związanych z tą tematyką. Zajęcia te miały na celu uświadomienie przyszłym funkcjonariuszom istoty poprawnego zabezpieczania śladów osmologicznych oraz ich znaczenia w procesie śledczym.

Jednym z kluczowych zagadnień, które zostały omówione, było pojęcie kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia. Słuchacze zapoznali się z terminem "grupa zdarzeniowa" oraz podziałem zadań i obowiązków na miejscu zdarzenia, co stanowi fundament skutecznego działania w procesie wykrywczym.

W trakcie zajęć omówiono także rodzaje śladów kryminalistycznych, a szczególną uwagę poświęcono śladom osmologicznym. Zaprezentowano znaczenie instytucji specjalisty w postępowaniu karnym oraz role przewodnika psa służbowego, który wraz ze swoim pupilem pełni kluczową rolę w wykrywaniu śladów zapachowych. Podczas spotkania został omówiony ponadto proces szkolenia psa służbowego, obejmujący metody ujawniania i zabezpieczania śladów osmologicznych.

Słuchacze zdobyli również wiedzę na temat sposobów pobierania materiału porównawczego osmologicznego oraz typowania miejsc, gdzie może występować ślad zapachowy.

Ważnym elementem zajęć było również omówienie pracy psa służbowego w "rozpoznawalni", gdzie zwierzęta te przeprowadzają precyzyjne poszukiwania na podstawie wskazówek zapachowych.

Podczas zajęć wyjaśniono pojęcia takie jak "ciąg selekcyjny" oraz "ekspertyza osmologiczna", co pozwoliło słuchaczom lepiej zrozumieć techniczne aspekty związane z identyfikacją i analizą śladów osmologicznych.

Na zakończenie zajęć przewidziano czas na odpowiedzi na pytania słuchaczy, co pozwoliło na wyjaśnienie wątpliwości i pogłębienie zdobytej wiedzy.

Wnioski płynące z tych zajęć są jednoznaczne - poprawne zabezpieczenie i analiza śladów osmologicznych odgrywają kluczową rolę w procesie wykrywczym oraz stanowią istotne narzędzie w prowadzonych postępowaniach. Dlatego też, wiedza i umiejętności zdobyte na tych zajęciach stanowią fundament każdego przyszłego funkcjonariusza policji, który ma za zadanie stać na straży bezpieczeństwa naszych obywateli.

 

MP/MP

Powrót na górę strony