Uroczyste pożegnanie z mundurem Pani Komendant Szkoły

Za nami uroczysta zbiórka, podczas której cała Szkoła oraz zaproszeni goście i rodzina mieli okazję wyrazić wdzięczność i przekazać słowa uznania za dotychczasową współpracę z Panią Komendant Szkoły, insp. Beatą Różniak-Krzeszewską.

Insp. Beata Różniak-Krzeszewska służbę w Policji rozpoczęła w dniu 15 lutego 1995 r., mając za sobą 6 lat wcześniejszej pracy jako nauczyciel – wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pile.

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy  na Wydziale  Pedagogiki i Psychologii na kierunku  Resocjalizacja oraz  Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomii na kierunku  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, a także Studium pedagogiczne w Toruniu o specjalności pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika.

Przez pierwsze 14 lat służby związana była przede wszystkim ze służbą prewencji zajmując zarówno stanowiska wykonawcze jak i kierownicze dbając o zapobieganie popełnienia przestępstw wśród dzieci i młodzieży oraz nadzorując pion prewencji dbając o ład i porządek oraz bezpieczeństwo mieszkańców miasta Piły i powiatu pilskiego. Przez okres 2 lat służbę pełniła w pionie logistyki nadzorując i wdrażając najlepsze rozwiązania kadrowo – logistyczne w jednostce.

Jako Komendant Powiatowy Policji w Złotowie oraz jako Komendant Powiatowy Policji w Pile prowadziła i nadzorowała prowadzenie najbardziej skomplikowanych spraw kryminalnych, z czego wywiązywała się na bardzo wysokim poziomie dając przykład wszechstronności i rzetelności. Największe osiągnięcia uzyskała w zwalczaniu przestępczości narkotykowej na terenie miasta Piły i powiatu pilskiego.

Pełniąc służbę w jednostkach terenowych, oprócz wykonywania zadań na stanowiskach kierowniczych współpracowała z placówkami oświatowymi takimi jak szkoły i przedszkola na terenie miasta Piły i powiatu pilskiego oraz Złotowa i powiatu złotowskiego w ramach ogólnopolskiego programu „Cała Polska czyta dzieciom”, gdzie corocznie  poświęcała swój wolny czas czytając bajki najmłodszemu pokoleniu. Dodatkowo współpracowała z pilskim hospicjum „Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej” organizując akcje charytatywne, z których fundusze przeznaczone były dla podopiecznych ww. placówki.

Insp. Beata Różniak – Krzeszewska jest osobą o dużej wrażliwości, angażując się w inicjatywy o charakterze charytatywnym, której przykładem może być pomoc fundacjom tj. „Złotowianka”, „Spełniamy marzenia”, „Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Szlachetna Paczka”. Wielokrotnie inicjując i angażując się osobiście w liczne akcje pomocowe, charytatywne i wspierające wszystkich potrzebujących, czy to w niebieskim mundurze, czy też poza służbą policyjną, za co została uhonorowana nagrodą Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile.

Dzięki wzorowo pełnionej służbie, ogromnemu doświadczeniu zawodowemu oraz prezentowanej postawie i inicjatywie w  dniu 19 kwietnia 2017 r. została mianowana na stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Pile.

Jako Komendant insp. Beata Różniak – Krzeszewska od samego początku zarządzania policyjna jednostką szkolną dbała o wysoki poziom dydaktyczny i merytoryczny kształconych w pilskiej Szkole policjantów, dając wyraz ogromnemu zaangażowaniu w rozwój szkolnictwa policyjnego, o czym przez lata świadczyły wysokie wyniki osiągane przez podległych jej funkcjonariuszy oraz oceny przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych w Szkole, w tym m.in. innowacyjnego kursu z zakresu kryminalistycznego badania miejsca katastrofy, wypadku w ruchu powietrznym lub lądowym oraz kryminalistycznego badania miejsca kradzieży z włamaniem do bankomatów. Jej kreatywność, profesjonalizm zawodowy oraz otwartość na poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań stały się podstawą do organizacji wielu sympozjów, narad, konkursów, warsztatów i przedsięwzięć szkoleniowych o charakterze międzynarodowym w ramach CEPOL czy innych projektów unijnych.

W sposób szczególny i wymagający wyjątkowego wyróżnienia insp. Beata Różniak – Krzeszewska budowała przez ostatnie 6 lat pozytywny wizerunek szkoły, poprzez promocję jednostki w środowisku lokalnym poprzez wzorową współpracę z samorządem lokalnym szczebla miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego. We wszystkich tych środowiskach Szkoła Policji w Pile była widoczna swoim zaangażowaniem merytorycznym, logistycznym i wolontaryjnym.

Insp. Beata Różniak – Krzeszewska chętnie wspierała swą wiedzą i doświadczeniem organizowanie dodatkowych przedsięwzięć, m. in.: organizację w Szkole Policji w Pile kolejnych edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”,  realizację wspólnie z Regionalnym Centrum Kultury w Pile cyklu festiwalowego „Kryminalna Piła”, licznych konferencji i sympozjów dotyczących zwalczania przestępstw przeciwko własności intelektualnej, przestępczości farmaceutycznej czy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej.   

Na szczególne wspomnienie zasługuje wkład Pani Komendant w koordynację prac inwestycyjnych związanych z oddaniem do użytku budynku zamieszkania zbiorowego, odnowienie całej elewacji budynku głównego oraz przebudowa poszczególnych segmentów Szkoły.

Za zasługi dla Policji oraz szkolnictwa policyjnego, wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, posiadaną wiedzę, umiejętności zawodowe i zapewnienie jak najlepszego poziomu kształcenia młodych policjantów insp. Beata Różniak – Krzeszewska  wielokrotnie odznaczona była odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Między innymi: Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Brązowym i Srebrnym „Krzyżem Zasługi”,  Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Srebrną  i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Prywatnie Pani Komendant to także niezwykła kobieta pod wieloma względami. Jej praca w policji nie ograniczała się jedynie do rutynowego wykonywania obowiązków. Pani Komendant łączyła w sobie intuicję, dociekliwość i niesamowite umiejętności dedukcji, które czyniły ją jednym z najlepszych funkcjonariuszy Policji. Jednak po godzinach służby życie Pani Komendant ma wiele innych wymiarów. Uwielbia podróże, a pasja do odkrywania nowych kultur i miejsc na mapie świata sprawia, że często pakuje walizki i wyrusza w nowe miejsca, zawsze gotowa na kolejne przygody. Pani Komendant nie brakuje również zmysłu artystycznego i miłości do natury. W swoim przydomowym ogrodzie hoduje najpiękniejsze kwiaty, które są dla niej nie tylko źródłem piękna, ale także inspiracją i miejscem wyciszenia po dniu pełnym wrażeń. Oprócz tego, jest także zapalonym miłośnikiem kotów. Mieszkanie jest domem dla futrzastych przyjaciół, których kocha bezgranicznie. Jej koty są nie tylko zwierzętami domowymi, ale też członkami rodziny, którzy przynoszą codziennie mnóstwo radości i miłości.

Najważniejsze jednak dla Pani Komendant są wartości rodzinne. Jest oddaną córką, siostrą, mamą i przyjaciółką. A czas spędzony z najbliższymi jest najcenniejszym skarbem, który dawał jej zawsze siłę i radość, aby codziennie stawiać czoła nowym wyzwaniom zarówno w pracy, jak i życiu osobistym.

Wysokie kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie, a także osobiste predyspozycje powodowały, że insp. Beata Różniak – Krzeszewska była skutecznym i sprawnym kierownikiem wielu komórek organizacyjnych Policji. Jej osobowość i zaangażowanie w powierzone jej zadania służbowe dawały gwarancję prawidłowej i skutecznej ich realizacji. Jej sumienność, postawa, aktywność zawodowa i zaangażowanie były i są wzorem godnym do naśladowania.

Dziękujemy, za te wszystkie lata efektywnej współpracy!

 

LK/MP

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony