Sukces Honorowego Oddawania Krwi w Szkole Policji w Pile

W ostatni czwartek w naszej Szkole, koordynator HDK asp. Adam Wrzeszcz zorganizował akcję honorowego oddawania krwi, zgromadzając kadrę szkoły oraz zaangażowanych słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego i kursów specjalistycznych. To wydarzenie okazało się prawdziwym sukcesem, gdyż społeczność policyjna jednoczyła siły, oddając łącznie imponującą ilość krwi - 29,135 litrów.

W trakcie akcji wzięło udział 73 potencjalnych dawców, co świadczy o ogromnym zaangażowaniu społeczności szkoły. Co jeszcze bardziej budujące, z tego grona aż 68 osób mogło sobie pozwolić na rzeczywiste oddanie krwi. To nie tylko liczba, ale także procentowy udział potwierdzają zaangażowanie i gotowość społeczności do aktywnego wsparcia potrzebujących.

Honorowe oddawanie krwi nie tylko pokazało jedność społeczności policyjnej, ale również podkreśliło ich zobowiązanie do służby społeczeństwu, zarówno w aspekcie bezpieczeństwa, jak i humanitaryzmu. Akcja ta stanowi doskonały przykład tego, jak instytucje takie jak szkoły policyjne mogą odgrywać kluczową rolę nie tylko w kształtowaniu profesjonalizmu, ale również w szerzeniu wartości społecznych.

Nie można pomijać roli kadry szkoły, która aktywnie uczestniczyła w akcji, stanowiąc inspirację dla swoich podopiecznych. To zaangażowanie kadry nie tylko wzmacnia więzi wewnątrz instytucji, ale również stanowi mocny sygnał dla społeczności lokalnej, dowodząc, że szkoła policyjna jest aktywnie zaangażowana w sprawy społeczne.

Warto podkreślić, że oddawanie krwi to jedno z najważniejszych działań humanitarnych, które ratuje życie wielu osób. Społeczność Szkoły pokazała, że jest gotowa nie tylko chronić, ale także wspierać życie swoimi czynami. To wzruszające wydarzenie nie tylko ułatwiło zbiórkę krwi, ale również zbudowało silne więzi między członkami społeczności policyjnej.

MP/MP

Powrót na górę strony