Problematyka realizacji zadań związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób oraz pełnieniem służby i funkcjonowaniem policyjnych miejsc prawnej izolacji

W dniach 23-24 listopada 2023 r. w Szkole Policji w Pile Biuro Prewencji KGP zorganizowało naradę służbową dedykowaną kierownictwu wydziałów konwojowych komend wojewódzkich/Stołecznej Policji oraz przedstawicielom jednostek szkoleniowych Policji.

Naradzie służbowej przewodniczył insp. Piotr Kulesza - Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP.

W trakcie dwudniowego spotkania skupiono się na problematyce zadań pozostających we właściwości komórek konwojowych Policji, tj.: problematyce związanej z konwojowaniem i doprowadzaniem osób oraz funkcjonowaniem pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych oraz policyjnych izb dziecka.

Istotnym elementem narady było omówienie problematyki i sposobów zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym, do których dochodzi w trakcie realizowanych przez policjantów zadań w obszarach będących przedmiotem narady służbowej. W ramach spotkania omówiono najczęściej występujące wydarzenia nadzwyczajne, ich przyczyny oraz zakres przedsięwzięć podejmowanych w kierunku zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom.

Ważnym aspektem spotkania była również możliwość wymiany doświadczeń i przyjętych w wybranych garnizonach Policji rozwiązań w zakresie powierzonego komórkom konwojowym KWP/KSP nadzoru merytorycznego nad problematyką wykonywania konwojów i doprowadzeń osób oraz funkcjonowaniem policyjnych miejsc prawnej izolacji.

 

BP KGP

Powrót na górę strony