Mamy nowy Sztandar!

W ostatni piątek, w samo południe rozpoczęła się uroczystość z okazji nadania sztandaru Szkole Policji w Pile. Ten dzień był dla nas niewątpliwie wyjątkowy, ponieważ dokładnie w dniu 15 września 1954 roku powstała Szkoła Policji w Pile. Celebrując nadanie naszej jednostce sztandaru – uczciliśmy 69. rocznicę funkcjonowania Szkoły Policji w Pile. Sztandar Szkoły Policji w Pile, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego – z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Pawła Dobrodzieja odebrała Pani Komendant, insp. Beata Różniak-Krzeszewska.

Przez wszystkie lata funkcjonariusze oraz pracownicy Szkoły Policji w Pile, realizując zadania nałożone przez ustawodawcę, dokładali wszelkich starań aby właściwie się z nich wywiązywać i działać na miarę oczekiwań społecznych.

W uznaniu osiągnięć w zakresie utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie całego kraju, jako wyraz zaufania wspólnoty lokalnej, w dniu 5 lipca 2023 roku, z inicjatywy Pana Grzegorza Piechowiaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, powstał Komitet Społeczny powołany dla ufundowania Sztandaru Szkole Policji w Pile. Obok Pana Posła Grzegorza Piechowiaka – Przewodniczącego Komitetu, znaleźli się:

  • Pan Donat Mierzejewski - Rektor Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile,
  • Pan Lech Żak - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju ENEA  S.A.,
  • Pan Bartosz Michał Bazela - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile,
  • Pan Maciej Bieniek - Prezes Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Pile,
  • Pan Krzysztof Górka - Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 1 przy Szkole Policji w Pile,
  • Pan Sylwester Urbaniak – Członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 1 przy Szkole Policji w Pile.

Wystąpienie z inicjatywą nadania sztandaru Szkole Policji w Pile to akt wzmacniający autorytet oraz zobowiązanie do jeszcze skuteczniejszej pracy. Sztandar stanowiący o sile i jedności pilskiej jednostki szkoleniowej, będzie elementem łączącym współczesne i przyszłe pokolenia policjantów. To także duma, zaszczyt i honor dla każdego funkcjonariusza.

Otrzymany sztandar nada odpowiednią rangę naszej jednostce, stanie się symbolem jednoczącym środowisko policyjne, odwołującym się do tradycji i historii. Będzie nie tylko uświetniał ważne uroczystości społeczno-patriotyczne, ale z pewnością podniesie prestiż naszej jednostki, uhonoruje jej dotychczasowe osiągnięcia, a w oczach społeczeństwa da wyraz uznania dla jej działań.

Podczas piątkowej uroczystości asystowała nam Kompania Reprezentacyjna Komendy Stołecznej Policji oraz Orkiestra Reprezentacyjna Polskiej Policji, które uświetniły zarówno obchody nadania Sztandaru Szkole Policji w Pile, jak i Mszę Świętą, która – tego samego dnia celebrowana była przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Krzysztofa Zadarko w Kościele pw. NMW Wspomożenia Wiernych w Pile.

Obchody nadania Sztandaru Szkole Policji w Pile były doskonałą okazją do umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z naszą bazą dydaktyczną. Dla wszystkich tych, których ciekawiło jak wygląda nasza jednostka po kilku latach modernizacji – Szkoła Policji w Pile stała otworem! Nie zabrakło również atrakcji dla młodzieży i dzieci. Po głównej uroczystości, pl. Staszica zamienił się w Miasteczko Policyjne, na którym każdy znalazł dla siebie niemałe atrakcje!

Wszystkim uczestniczącym w uroczystości dziękujemy za przybycie. Dziękujemy, że – w tak ważnych dla nas chwilach – zechcieliście z nami spędzić czas, celebrując uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Policji w Pile!

Powrót na górę strony