GOŚCIE Z CBZC

Cyberprzestępczość jest największym i najbardziej rozwijającym się zagrożeniem dla bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. Ciągle narasta i stanowi potężne wyzwanie dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Skuteczna walka z zagrożeniami płynącymi z sieci możliwa jest wyłącznie w warunkach, gdy organy ścigania nie ustępują cyberprzestępcom zarówno w technologii jak i w umiejętnościach.

W bieżącym roku utworzono w Policji odrębną jednostkę organizacyjną zajmującą się zwalczaniem tego zjawiska. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), bo o nim mowa, odpowiedzialne jest za realizację na obszarze całego kraju zadań w zakresie:

  1. rozpoznawania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobiegania tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw; 
  2. wspierania w niezbędnym zakresie jednostek organizacyjnych Policji
    w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu tych przestępstw.

W ostatnim czasie gościliśmy w Szkole przedstawicieli Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – Wydział w Poznaniu, którzy w ramach zajęć fakultatywnych ze słuchaczami naszej Szkoły przeprowadzili prelekcję dotyczącą zadań nowopowstałego Biura, jak również omówili warunki konieczne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do CBZC. Licznie zgromadzeni słuchacze z zaciekawieniem wysłuchali wystąpienia naszych Gości, a całość spotkania zakończyła merytoryczna dyskusja.

JS/MP

  • Umundurowani policjanci prowadzą wykład dla uczestniczących słuchaczy Szkoły.
  • Ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja multimedialna.
  • Grupa osób uczestniczących w zajęciach.
Powrót na górę strony