Obchody 83. rocznicy agresji ZSRR na Polskę.

W minioną sobotę pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu odbyły się obchody 83. rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Udział w uroczystościach wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i służb mundurowych, kombatanci oraz uczniowie pilskich szkół.

17 września 1939 roku, wypełniając ustalenia tajnego protokołu do paktu Ribbentrop – Mołotow, Armia Czerwona łamiąc polsko – sowiecki pakt o nieagresji wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Polacy na zajętych przez Sowietów ziemiach poddani byli licznym represjom. Przedstawiciele polskich elit, czy między innymi żołnierze, policjanci, czy urzędnicy padli ofiarą zaplanowanej serii zbrodni, której symbolem stał się Katyń. Setki tysięcy Polaków zostało zesłanych na Syberię i inne tereny Związku Sowieckiego

Aby uczcić pamięć ofiar i uczestników tamtych wydarzeń, o godzinie 12.00 pod Pomnikiem Ofiar Stalinizmu odbyły się uroczystości rocznicowe, w trakcie których odczytano apel poległych, jak również złożone zostały wiązanki kwiatów.

W imieniu Pani Komendant insp. Beaty Różniak – Krzeszewskiej, Szkołę reprezentowała nadkom. Jolanta Kamińska. W uroczystości uczestniczył również poczet sztandarowy Szkoły Policji w Pile w składzie kom. Paweł Deutsch – dowódca, mł. asp. Przemysław Rogowski – sztandarowy, podkom. Przemysław Wypuść – asystujący.

Powrót na górę strony