Naszym obowiązkiem jest pamiętać o bohaterach

Dzisiaj, 82 lata od chwili dokonania zbrodni katyńskiej, mamy za naszą wschodnią granicą cztery cmentarze, na których spoczywają m.in. oficerowie i szeregowi Policji Państwowej, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Staży Granicznej i Straży Więziennej.

Pomimo tak znacznego upływu czasu, do dzisiaj pozostają jeszcze niewyjaśnione kwestie. Jedną z nich jest brak pewności dotyczący wszystkich miejsc pochówku naszych rodaków – ofiar zbrodni Sowietów. Z tego względu warto przypominać o tej straszliwej zbrodni i uświadamiać kolejne pokolenia o ofiarach totalitarnego reżimu.

Okazją do przypomnienia wspomnianych faktów z historii Policji i przywrócenia pamięci o bohaterach, było spotkanie, w ramach zajęć fakultatywnych, z podinsp. Leszkiem Bielińskim, pełnomocnikiem Komendanta Szkoły ds. Ochrony Praw Człowieka, zorganizowane pod koniec sierpnia w auli szkolnego akademika.

Na początku spotkania prowadzący przedstawił młodym policjantom aspekty dotyczące misji organizacji, w której służą, jako formacji uzbrojonej i umundurowanej, posiadającej również swoje dziedzictwo historyczne. Policja jest bowiem zobowiązana do dbania o swoją tradycję i historię. Następnie omówiono formowanie się korpusu Policji w II Rzeczypospolitej oraz zagadnienia dotyczące etosu służby.

W dalszej części spotkania przedstawiono losy policjantów wziętych do niewoli sowieckiej po 17 września 1939 r. i zamordowanych wiosną 1940 r. Ich losy stanowią przykład zbrodni ludobójstwa. Poruszono również fakt tragicznej zmowy milczenia i kłamstwa w okresie funkcjonowania komunizmu w Polsce, którymi zostały owiane losy zamordowanych policjantów, jak również zwrócono uwagę na losy rodzin pomordowanych, pozbawionych często możliwości kultywowania pamięci o swoich bliskich.

 

 

WP/WH

Powrót na górę strony