XV Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu - 2021 - Szkoła Policji w Pile

XV Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

W ramach obchodów XV Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w drugiej połowie października funkcjonariusze Szkoły Policji w Pile: mł. insp. Krzysztof Sawicki, kom. Jolanta Kamińska oraz st. asp. Robert Matuszewski przeprowadzili cykl prelekcji z tematu „Współczesne formy handlu ludźmi”.

Jednym z najtrudniejszych problemów współczesnego świata jest niewątpliwe zjawisko handlu ludźmi. Proceder ten dla wielu osób jest niedostrzegalny z uwagi na niską świadomość zwykłych ludzi. Jednak zaznaczyć należy, że ofiarą handlu ludźmi może stać się prawie  każdy człowiek.

Prężny dynamizm przemian ewolucyjnych oraz pojawienie się szeregu nowych form zjawiskowych tej przestępczości wymusza na instytucjach państwowych monitorowanie zjawiska w celu właściwego zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi. Szczegółowe rozpoznanie  zjawiska, poznanie jego mechanizmów pozwoli w skuteczny sposób zwalczać ten typ przestępstwa, a przez to pomóc i uniknąć wielu dramatów istnień ludzkich.

 

ZPiK