Handel ludźmi w dobie pandemii… - 2021 - Szkoła Policji w Pile

Handel ludźmi w dobie pandemii…

Corocznie, w dniu 18 października, obchodzony jest Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. W tym roku przypada już jego piętnasta edycja. Wszystko po to, by nie tylko zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie procederu handlu ludźmi, ale przede wszystkim jak się przed nim ustrzec. Ustrzec, by nie zostać jego ofiarą…

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 wprowadziła wiele zmian na całym świecie. Zmian, do których każdy z nas musiał się szybko przystosować. Sytuacja ta, zwłaszcza utrata pracy, spowodowała pojawienie się czynników zwiększających pogłębienie zjawiska handlu ludźmi. W sposób szczególny dotknęło to najmłodszych obywateli, którzy z powodu rosnącego bezrobocia, pozbawieni zostali wszelkiego bezpieczeństwa finansowego.

Aktualnie, wg analiz Międzynarodowej Organizacji Pracy, wskaźnik handlu ludźmi jest proporcjonalny do stopy bezrobocia. Niewątpliwie zwiększyło to warunki, w których sprawcy wykorzystując pogarszającą się sytuację ekonomiczną szczególnie narażonych grup (kobiety, młodzi pracownicy oraz osoby z niższym wykształceniem) stosują nowe metody werbowania ofiar. Bardzo ważne jest jednak to, aby zdać sobie sprawę, że każdy z nas może stać się ofiarą tego procederu.

Szkoła Policji w Pile, wychodząc naprzeciw problematyce szeroko pojmowanego handlu ludźmi, już od 11 października br. realizuje kurs CEPOL 07/2021 Trafficking in Human Beings-labor exploitation (Handel ludźmi – przymusowa praca). Cechą charakterystyczną kursów CEPOL jest ich wymiar międzynarodowy. Jego uczestnikami są funkcjonariusze organów ścigania państw członkowskich UE, państw trzecich oraz kandydujących, zaś wykładowcami eksperci nie tylko z państw członkowskich UE, ale i poza nią, Europolu, Interpolu, Komisji Europejskiej. Jest to niewąpliwie istotne z uwagi na transgraniczny charakter przestepstwa handlu ludźmi oraz przybierającym na sile zjawisku pracy przymusowej.

 

Pamietaj! Nie jesteś sam!

Według danych Globalnego Indeksu Niewolnictwa na świecie żyje 40 mln niewolników, w tym kilkanaście tysięcy w Polsce. To jednak szacunki, prawdziwe wartości mogą być dużo wyższe!

Potrzebujesz pomocy lub znasz kogoś, kto może stać się ofiarą?

Zadzwoń na telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi +48 22 628 9999
Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla ofiar hadlu ludźmi +48 22 628 0120

 

WP/MP