Osobowość Roku 2020 - 2021 - Szkoła Policji w Pile

Osobowość Roku 2020

W sobotę, 28 sierpnia 2021 r. zostały przyznane tytuły OSOBOWOŚĆ ROKU 2020. W tym wielkim plebiscycie, który w województwie wielkopolskim prowadzi „Głos Wielkopolski”, zaszczytne tytuły przyznawane są na podstawie głosów oddanych przez mieszkańców naszego regionu.

W plebiscycie można było głosować na kandydatów w pięciu kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, biznes oraz polityka, samorządność i społeczność lokalna i nauka. W pierwszych czterech kategoriach nagrody zostały przyznane osobno w miastach i powiatach naszego województwa.

W powiecie pilskim w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna do tytułu Osobowości Roku 2020 nominowanych zostało szesnaście osób. Miło nam podzielić się informacją, że pierwsze miejsce oraz wspomniany tytuł, głosami czytelników, zajęła insp. Beata Różniak-Krzeszewska - Komendant Szkoły Policji w Pile.

Kapituła tytułu uhonorowała Panią Komendant w szczególności za udane starania, by elewacja pilskiej szkoły Policji odzyskała swój pierwotny wygląd. Nagroda ta, to także uhonorowanie Szkoły Policji w Pile za wieloletnie zaangażowanie na terenie miasta i powiatu w liczne akcje prewencyjne, szkoleniowe i charytatywne, za stałą obecność funkcjonariuszy i pracowników Szkoły w życiu społecznym i kulturalnym regionu.

Od kilku miesięcy mieszkańcy Piły mogą podziwiać dawny kolor fasady budynku. Całość prac realizowana była zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jednak to, co widać z perspektywy przechodnia przemierzającego plac Staszica, to tylko niewielki, choć okazały, obraz zmian, które realizowane są od kilku lat. Wewnątrz budynku, do niedawna sceneria przypominała plac budowy. Jeszcze teraz przemieszczając się z jednego końca budynku do drugiego, trzeba liczyć się z utrudnieniami, pokonując labirynt korytarzy.

Dzięki staraniom i zaangażowaniu Komendanta Szkoły Policji w Pile, insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej, oraz zaangażowaniu wielu funkcjonariuszy i pracowników naszej jednostki nadal prowadzone są kompleksowe prace modernizacyjne, zmierzające do polepszenia warunków socjalno-bytowych przebywających tu setek słuchaczy, którzy niekiedy spędzają w szkole długie miesiące w ramach rożnego rodzaju szkoleń. Wcześniej użytkowane pomieszczenia zastały zaadaptowane na dwuosobowe pokoje o standardzie akademickim, które zlokalizowane zostały w nowo powstałych boksach składających się z dwóch pokoi połączonych łazienką. W wyniku przebudowy powstały jednocześnie pomieszczenia biurowe dla kadry dydaktycznej Szkoły oraz nowoczesne sale dydaktyczne. Przestronne, jasne pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędne sprzęty – projektory multimedialne, tablice, wygodne krzesła oraz klimatyzację, a sale komputerowe posiadają specjalistyczny sprzęt do realizacji zajęć z zakresu informatyki i łączności policyjnej.

Wszystko wskazuje na to, że już za kilka miesięcy każdy z tu przebywających będzie mógł zetknąć się z dwoma obrazami szkoły – początkiem XX wieku, kiedy powstał ów budynek (patrząc na mury zewnętrzne) oraz XXI wiekiem, przebywając wewnątrz budynku.

 

WP/W.Hałuja/W.Koźmiński