Nowości wydawnicze - 2021 - Szkoła Policji w Pile

Nowości wydawnicze

W ostatnim czasie do rąk słuchaczy trafiły cztery skrypty autorstwa nauczycieli policyjnych Szkoły Policji w Pile.

Pierwszą, liczącą 67 stron, publikacją jest „Postępowanie ze zwłokami po ich ujawnieniu” asp. szt. Małgorzaty Krzyżan z Zakładu Prawa i Kryminalistyki. Publikacja ta stanowi formułę poradnika dla policjanta wykonującego czynności dochodzeniowo-śledcze, operacyjno-rozpoznawcze, specjalisty - technika kryminalistyki. Autorka opisuje status zwłok ludzkich w polskim prawie oraz podstawy prawne oględzin miejsca i zwłok na miejscu ich znalezienia, a także sekcji zwłok. Prezentuje zakres czynności na miejscu ujawnienia zwłok, podczas sekcji zwłok i rodzaj dokumentacji sporządzanej w związku z tymi czynnościami. Ponadto publikacja zawiera opis wczesnych i późnych znamion śmierci oraz szacowanie czasu zgonu na ich podstawie. Określone też zostały płaszczyzny ciała ludzkiego, nazewnictwo okolic ciała oraz budowa i nazewnictwo części układu kostnego. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej w zakładce E-biblioteka na naszej stronie.

Drugą pozycją w katalogu literatury zawodowej jest „Fotografia reprodukcyjna w kryminalistyce oraz wykorzystanie stolików reprodukcyjnych w Policji.” Autor, asp. szt. Artur Pinkowski, z Zakładu Prawa i Kryminalistyki, na blisko 70 stronach opisuje pojęcia, cele i zadania fotografii kryminalistycznej oraz podkreśla jej znaczenie w procesie wykrywczym. Ponadto zwraca uwagę na wagę prawidłowego wykonywania zdjęć podczas czynności procesowych. Prezentuje niezbędny sprzęt potrzebny do wykonania poprawnej dokumentacji fotograficznej, z omówieniem jego zalet i wad. Wskazuje techniki fotografii kryminalistycznej. W skrypcie zaprezentowano również sposoby obliczania skali odwzorowania oraz wykorzystania sztucznego światła w celu właściwego oświetlenia obiektu. W części drugiej publikacji zaprezentowano możliwości stolików do fotografii reprodukcyjnej, z wykorzystaniem wcześniej opisanych zasad wykonywania fotografii. Wspomniana publikacja również dostępna jest w wersji elektronicznej w zakładce E-Biblioteka.

Na świecie gwałtownie rośnie liczba wysadzanych bankomatów, a wraz z nią wzrasta liczba skradzionych pieniędzy. Według Europolu, jest to powszechne źródło dochodów zorganizowanej przestępczości i nie tylko. Temu zagadnieniu oraz sposobom, przy pomocy których dokonywane są tego rodzaju przestępstwa, poświęcona została 34-stronicowa publikacja pt. „Oględziny miejsca wybuchu – kradzież z włamaniem do bankomatu” autorstwa kom. Pawła Leśniewskiego. Autor prezentuje w niej specyficzne ślady, które mogą wystąpić na miejscu zdarzenia, ich identyfikację, sposoby zabezpieczenia procesowego i kryminalistycznego. Zwraca również uwagę na zasady bezpieczeństwa, które powinni zachować funkcjonariusze Policji przed rozpoczęciem czynności.

Ostatnią z proponowanych nowości, wydanych przez Szkołę Policji w Pile, jest publikacja podinsp. Tomasza Ratajczaka z Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych pt. „Podstawy prawne zatrzymania osoby. Tablice poglądowe”. Ta 43-stronicowa publikacja ma za zadanie zobrazowanie zatrzymania osoby o charakterze procesowym albo pozaprocesowym, ze wskazaniem podstaw prawnych tej czynności. Celem opracowania jest uporządkowanie wiedzy z obszaru zatrzymania osoby. Graficzne przedstawienie treści ułatwia zaś ich przyswojenie przez słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, do których w głównej mierze są one adresowane.

 

WP/Hałuja