95 lat Kobiecej Policji - 2020 - Szkoła Policji w Pile

95 lat Kobiecej Policji

Mówiąc o Polskiej Policji wyobrażamy sobie policjantów patrolujących ulice naszego miasta, radiowozy służbowe oraz stojących obok funkcjonariuszy, specjalistów- techników kryminalistyki, ekspertów w laboratoriach, przewodników psów służbowych, instruktorów… I choć dzisiaj myślimy o nich przez pryzmat zadań jakie wykonują, niespełna 100 lat temu widok kobiety – policjantki w mundurze wywoływał zdziwienie i mieszane uczucia.

Polską Kobiecą Policję powołano dokładnie 26 lutego 1925 roku pod wpływem szerzących się form przestępczości wśród nieletnich, prostytucji czy handlu ludźmi. Tworzyła i kierowała nią Stanisława Paleolog wyznaczając jej jednocześnie podstawowy cel – pomoc kobietom. Kandydatki musiały sprostać restrykcyjnym wymaganiom. Policjantką mogła zostać jedynie panna lub bezdzietna wdowa w wieku od 25 do 35 lat, o wzroście minimum 164 cm. Musiała odznaczać się dobrym zdrowiem oraz zapewnić, że przez 10 lat nie wyjdzie za mąż – pod  rygorem wydalenia za służby. Na pierwszym kursie przeszkolono 30 kobiet, z czasem ich liczba stale wzrastała, zaczęto dostrzegać ich potencjał i formacja zaczęła prężnie się rozwijać.

Te i wiele innych istotnych informacji o początkach kobiet w Polskiej Policji przekazała podczas swojego wykładu, goszcząca w murach naszej Szkoły, podkom. Izabela Wójciak z Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP.

Aktualnie kobiety – funkcjonariuszki zajmują również stanowiska komendantów, naczelników oraz kierowników, na wszystkich szczeblach organizacyjnych Policji. Jednak zapewnienie najwyższego stopnia bezpieczeństwa obywateli nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie oraz umiejętności kobiet pracujących w Policji na stanowiskach cywilnych.

 

 

WP/ Magdalena Pałys

 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji
 • 95 lat Kobiecej Policji