Eliminacje do XII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych - 2020 - Szkoła Policji w Pile

Eliminacje do XII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych

W dniu 31 stycznia br. zakończony został etap przyjmowania zgłoszeń do XII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych. Eliminacje odbędą się w dniu 26 lutego br. o godz. 12:00.

Z uwagi na to, że do Szkoły Policji w Pile wpłynęło 71 zgłoszeń, a według postanowień Regulaminu Turnieju, może w nim wziąć udział maksymalnie 25 reprezentacji, drużyny biorące udział w Turnieju wyłonione zostaną w drodze eliminacji, w oparciu o test wiedzy. Eliminacje zostaną przeprowadzone jednocześnie w trzech jednostkach organizacyjnych Policji: w Szkole Policji w Pile (plac Staszica 7), Szkole Policji w Katowicach (ul. gen. Jankego 276) oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (ul. Zegrzyńska 121).

W związku z możliwościami organizacyjnymi jednostek Policji, na eliminację należy stawić się nie wcześniej niż przed godz. 11.00. Przyporządkowanie do poszczególnych jednostek zostało dokonane na podstawie odległości szkoły od miejsca przeprowadzenia eliminacji (szczegóły załączniki PDF). Do wejścia na teren jednostki wymagane jest posiadanie dowodu tożsamości (legitymacja szkolna/dowód osobisty), gdzie drużyna, w zgłoszonym na podstawie przesłanej dokumentacji składzie, przystąpi do eliminacji.

Szczegóły dotyczące przebiegu eliminacji znajdują się w Regulaminie XII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych (Regulamin dostępny na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile w zakładce „Turniej Klas Policyjnych 2020”).

 

WP