Mamy nowy samorząd - 2020 - Szkoła Policji w Pile

Mamy nowy samorząd

Kontynuując dobrą tradycję i doceniając wartość właściwej komunikacji wewnętrznej, od stycznia mamy w Szkole nowy samorząd słuchaczy.

Chęć działania zdeklarowali słuchacze reprezentujący aktualnie realizowane szkolenia zawodowe podstawowe. Z rąk opiekuna samorządu symboliczny klucz władzy otrzymał post. Krzysztof Szpejda z kompanii 4, który będzie pełnił rolę przewodniczącego. Skład samorządu uzupełniają: post. Monika Kucharska komp. 4, Adrianna Kardaś komp. 6 oraz Karol Herra komp. 3. Na pierwszym spotkaniu samorządu omówiono sprawy bieżące dotyczące pobytu słuchaczy w Szkole oraz propozycje ewentualnych przedsięwzięć wolontariatu, a także w obszarze kulturalnym oraz sportowym.

 

WOSiD/W.Thiel

 

  • Mamy nowy samorząd
  • Mamy nowy samorząd
  • Mamy nowy samorząd