Październikowe zwiedzanie Szkoły Policji - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Październikowe zwiedzanie Szkoły Policji

Pod koniec października Szkołę Policji w Pile odwiedziły dwie grupy przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 16 im. Czerwonego Kapturka i grupa „Poziomki” z Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile. Dzieci w wieku od 4 do 6 lat zwiedziły Szkołę w towarzystwie policyjnych wykładowców.

Na wstępie przedszkolaki zwiedziły szkolną galerię sztuki „Akwarium”, gościły w sali pierwszej pomocy. Prowadzący pogadankę przypomniał o najważniejszych zasadach postępowania w przypadku zagrożenia życia oraz o telefonach alarmowych, a następnie przeprowadził pokaz oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Wykładowcy z Zakładu Służby Kryminalnej zaprezentowali przedszkolakom walizkę kryminalistyczną – atrybut pracy technika kryminalistyki. Opowiedzieli o tym, czym taki policjant się zajmuje i przedstawili metody ujawniania śladów oraz wszystkim chętnym wykonali pamiątkową daktyloskopię.

Oprowadzający po strzelnicy instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego opowiedzieli o specyfice swojej pracy, warunkach panujących na strzelnicy oraz prowadzonych na niej zajęciach.

SP/Sebastian Wegner