Szkolenia w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/00075 - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Szkolenia w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/00075

Pod koniec października w Zielonej Górze oraz w Poznaniu odbyły się szkolenia dla funkcjonariuszy policji z garnizonów dolnośląskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”.

Głównym celem przedmiotowych szkoleń było przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ochrony przyrody oraz egzekwowania przepisów prawa, a także omówienie schematów podejmowania czynności przy prowadzeniu postępowań w sprawie przestępstw i wykroczeń przeciwko przyrodzie.

W ramach szkoleń przeprowadzone zostały wykłady przez pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim, funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, przedstawicieli Parku Narodowego „Bory Tucholskie” i Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wśród prelegentów znaleźli się także wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile -  asp. szt. Małgorzata Krzyżan oraz asp. Magdalena Pałys. Wystąpienia naszych wykładowców cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników szkolenia, a przygotowane prezentacje oraz wykaz instytucji zaangażowanych
w prawną ochronę przyrody pomogły w przekazaniu ważnych informacji dotyczących tego przedsięwzięcia.

ZSK/Sebastian Wegner