Nowi technicy kryminalistyki - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Nowi technicy kryminalistyki

Za nami kolejna edycja kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki. 19 słuchaczy w ciągu trzech miesięcy intensywnej pracy uzyskało wiedzę i umiejętności wymagane na miejscach zdarzeń oraz w ramach realizacji innych czynności techniczno-kryminalistycznych.

Kurs dla techników kryminalistyki jest jednym z najbardziej praktycznych szkoleń w polskiej Policji. Jego absolwenci mają za sobą wiele godzin wykładów i ćwiczeń z zakresu ujawniania, zabezpieczania i wykorzystywania śladów kryminalistycznych. Każda grupa śladów kryminalistycznych, jak np. biologiczne, daktyloskopijne, traseologiczne, od słuchacza wymaga nie tylko uwagi podczas zajęć dydaktycznych, ale także wielogodzinnej pracy w ramach rozwoju własnego, wykonując praktyczne zadania na zaliczenie. Nie mniej ważne są godziny spędzane na ćwiczeniach w ramach poznawania tajników fotografii kryminalistycznej. Odrębny blok zagadnieniowy stanowią poszczególne tematy poświęcone oględzinom miejsc zdarzeń z całej gamy kategorii przestępstw, pozwalających w sposób praktyczny przećwiczyć sposoby ujawniania i zabezpieczania niemalże wszystkich rodzajów śladów kryminalistycznych.

Ukoronowaniem szkolenia są zajęcia w formie symulowanej rozprawy sądowej, podczas której słuchacze w roli świadków są wnikliwie przesłuchiwani na okoliczność wykonanych czynności podczas wcześniejszych ćwiczeń z oględzin. Niejednokrotnie są to chwile najpoważniejszego testu posiadanej wiedzy i umiejętności, które na szczęście weryfikowane są w ramach szkolnych godzin, a nie rzeczywistych sytuacji sądowych.

 

IPA/SP/Sebastian Wegner